Apr.12

ZingForum Preview Concept

– Preview lại Zing Forum cũ trên nền tảng VBB để đề ra hướng concept sản phẩm mới cho Zing Forum tự xây dựng mới

– Rất tiếc là dự án này đã dừng lại trong quá trình phát triễn do cần tập trung vào những dự án quan trọng hơn

 

 

Apr.12

Nông trại vui vẻ

– Có trách nhiệm giám sát operation và báo cáo về kết quả trong quá trình game hoạt động

– Từng làm qua các event như Noel, NewYear trong game

Apr.12

Ao Cá Vui Vẻ

 

– Operation: hoạch định các kế hoạch phát triễn và điều hành game, những cải tiến nhỏ, điều hành người chơi, phát triễn event trong game vv…

– Community với đối tác bên Trung Quốc nhằm đảm bảo yếu tố kỹ thuật được đảm bảo

Apr.12

Ai Xinh Hơn

 

Từng tham gia vào công việc coding trên nền tản Zend cho dự án này

 

 

Apr.12

Zingme Show

Các công việc

– R&D 
– Đưa ra Concept, wireframe và spec

 

Apr.12

Zing me flower App

– R&D

-Concept/Wireframe/Spec

-Truyền thông dự án cùng Dev