NIIT Diploma programs

Tôi đã học ở đây trong hơn 2 năm và hoàn tất chương trình Academic Council of NIIT Student of DNIIT (Software Engineering – Java technologies). Đây là chương trình cao đẳng nghề theo sự liên kết giữa NIIT (một trường CNTT uy tín của Ấn Độ) với trường ĐH Hoa Sen Việt Nam

Computer-Aided Graphic Art Desgin

Tôi đã có thời gian 6 tháng theo điểm đam mê đồ họa khi tham gia chương trình Aided Graphic Art Desgin do trường ĐH Hoa Sen tổ chức giảng dạy

Chinese Language

Tôi có thời gian dài gần 8 năm theo học ngôn ngữ Hoa Văn tại các trường Thái Phiên Q11, Mạc Kiếm Hùng Q5 và có nhiều bằng cấp chứng chỉ học tập tương ứng công nhận