Sohoa TechAward 2012

Sohoa TechAward 2012

– Vai trò product trong event cuộc thi này

– Tiếp nhận request về cuộc thi từ bộ phận Sohoa và thực thi cùng với bộ phận Dev để phát triễn cũng như oepration