NIIT Diploma programs

Tôi đã học ở đây trong hơn 2 năm và hoàn tất chương trình Academic Council of NIIT Student of DNIIT (Software Engineering – Java technologies). Đây là chương trình cao đẳng nghề theo sự liên kết giữa NIIT (một trường CNTT uy tín của Ấn Độ) với trường ĐH Hoa Sen Việt Nam