ISSVN Company

Tôi có khoản thời gian 3 tháng thực tập lần 1 tại cty ISSVN, một công ty chuyên về Domain/hosting và thiết kế web, và tôi thực tập Sell online ở đây

 

Tôi đã bắt đầu biết được mùi bị khách hàng chửi là như thế nào vì nhiệm vụ của tôi tìm kiếm mọi thông tin về khách hàng tiềm năng và cố liên lạc và thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của cty (Tele-Sell)