Associated Diploma in Business Administration – Hoa Sen University

Đây là chương trình lấy bằng cử nhân theo dạng liên kết giữa trường ĐH Hoa Sen với trường ĐH UBI – Một trong 20 trường kinh doanh hàng đầu châu Âu (http://www.ubi.edu/), tôi đã lấy bằng Associated Diploma in Business Administration khi theo học gần 3 năm đầu của chương trình liên kết này.