Chinese Language

Tôi có thời gian dài gần 8 năm theo học ngôn ngữ Hoa Văn tại các trường Thái Phiên Q11, Mạc Kiếm Hùng Q5 và có nhiều bằng cấp chứng chỉ học tập tương ứng công nhận