Computer-Aided Graphic Art Desgin

Tôi đã có thời gian 6 tháng theo điểm đam mê đồ họa khi tham gia chương trình Aided Graphic Art Desgin do trường ĐH Hoa Sen tổ chức giảng dạy