FPT Sendo

Phát triễn các sản phẩm e-commerce gồm Sendo.vn, 123mua.vn